Laboratorija

poliklinika sanasa
Laboratorija predstavlja neizostavan dio medicinskog procesa, koja se bavi ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, hematologije, mikrobiologije i imunohemije u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i zahtjevima korisnika. Tu smo da vam pružimo prije svega profesionalan rad, pouzdano izvođenje rutinskih i specijalnih analiza sa najmodernijom opremom uz konstantnu kontrolu kvaliteta u biološkom materijalu uzetom pod najstrožijim kriterijumima preanalitike, zaštite pacijenta, laboratorije i okoline.
Primjenom suvremenih metoda i tehnologija na visoko sofisticiranoj dijagnostičkoj opremi, kojom raspolaže služba uz svakodnevno provođenje kontrole kvalitete, cilj je zadovoljiti sve zahtjeve dobre laboratorijske prakse.

0 +
Usluga
0
Lokacije
0 +
Osoblja
0
godine postojanja

Usluga koju nudimo po lokacijama

01.
Grbavica
02.
Ilidža
03.
Vogošća
Poliklinika sanasa

Pogledajte za koje oblasti smo specijalizovani i zašto je vrijedno da nam povjerite vaše zdravlje.

Scroll to Top