Radiologija

poliklinika sanasa

Medicinska radiologija je nauka koja proučava teoretske osnove i praktičnu primjenu rendgenskih zraka, radioloških i drugih izvora jonizirajućeg zračenja u medicini. Moderna medicinska radiologija omogućila je da se povećaju osnovna saznanja o građi i funkciji organa, o patološkim funkcionalnim i mikroskopskim promjenama u organima kod pojedinačnih oboljenja.

0 +
Usluga
0
Lokacije
0 +
Osoblja
0
godine postojanja

Usluga koju nudimo po lokacijama

01.
Grbavica
02.
Ilidža
03.
Vogošća

Savremeni aparati koji služe u dijagnostičke svrhe.

Neinvazivne metode snimanja u koje spada:

Standardna radiografija/RTG snimanje
Mamografija
Radioviziografija (panoramsko snimanje zuba/OPG i pojedinačno snimanje zuba/RVG)

RTG snimanje je jedno od osnovnih dijagnostičkih metoda koje se koristi u svrhu dijagnosticiranja poremećaja koštanog sistema.
RTG snimci nam mogu dati jasne detalje koštane strukture, koji mogu biti izuzetno važni u postavljanju same dijagnoze.
Radiografija također može biti izuzetan pokazatelj promjena na plućnom tkivu i jedna je od početnih metoda dokazivanja promjena na plućima.
Na RTG snimcima se također vidi samo srce i samim time snimci nam mogu pokazati da li je naš najvažniji organ uvećan, pravilno položen, te da li je potrebna dalja dijagnostika.
RTG snimci nude nam mogućnost abdominalne dijagnostike, čime se mogu utvrditi eventualni bubrežni kamenci, opstrukcije probavnog sistema (kao što su tumorske mase).

RTG snimanje se koristi kao jedno od početnih metoda u dijagonosticiranju bolesti.
Zbog korištenja jonizirajućeg zračenja, uz korištenje odgovarajuće zaštite, smatra se relativno sigurnim.

Da li postoje rizici prilikom RTG snimanja?
Uvijek postoji mali rizik od oštećenja stanice ili tkiva zbog izlaganja bilo kojem zračenju, uključujući niske razine zračenja. Rizik od samog oštećenja je vrlo nizak.
Pravilnom zaštitom pacijenta, korištenjem zaštitnih kecelja, bilo kakva mogućnost oštećenja stanice ili tkiva se svodi na minimalne šanse.

Mamografija se smatra stubom (uz ultrazvuk dojki) dijagnosticiranja malignih i benignih oboljenja dojke.
Statistikom provedenom od strane Svjetske Zdravstvene Organizacije, u 2020. godini je dijagnosticirano više od 2,3 miliona novih slučajeva karcinoma dojke.

Najbitnija stvar u dijagnostici oboljenja dojke jeste samokontrola.
Ukoliko postoji klinički pokazatelj i potreba za radiološkom dijagnostikom, naša poliklinika nudi detaljan pregled dojki.


Priprema za mamografiju:
Pacijenta je potrebno psihički pripremiti, što podrazumijeva upoznavanje pacijenta o
načinu i toku pretrage.

Fizička priprema podrazumijeva sklanjanje svih odjevnih predmeta, nakita i drugih metalnih predmeta. Nisu potrebne nikakve medikamentozne pripreme. Mamografija se obavlja u periodu kada su dojke najmanje osjetljive, odmah nakon završetka ciklusa, i kod žena iznad 40 godina.
Pacijent se nalazi u uspravnom položaju
Kod mamografije vrlo je važno pravilno namiještanje dojki kod snimanja.

Mamografija je neinvazivna, dijagnostička metoda prilikom koje dojka bude bude stisnuta kompresivnom jedinicom samog aparata da bi se izjednačila debljina tkiva dojke.

Jedna od prednosti ove metode su niske doze zračenja koje daju kvalitetan RTG snimak.
Mamografija u prosjeku traje 20-30 minuta.

Ultrazvuk dojki je bezbolna metoda u dijagnosticiranju i tumačenju svih promjena dojki.
Ultrazvuk se zasniva na korištenju visokofrekventnih valova zvuka koji nam daju jasnu sliku strukture tkiva.

Ortopantamografija ili tzv. OPG nam služi za detaljan prikaz stanja Vaših zuba, gornje i donje vilice.
Može nam pokazati generalno stanje Vaših zuba, eventualna oboljenja kao što su karijes, bolesti mekog tkiva (paradentoza), oboljenja temporomandibularnih zglobova, promjene uzrokovane traumom (frakture, dislokacije), sam rast zuba (prvenstveno kod djece)

Digitalna metoda koja služi za pojedinačan prikaz zuba.
Nekada je potrebno detaljnije prikazati sam zub, samim time nam ova metoda odnosi jasniji pojedinačni prikaz zuba.
Ova metoda nam omogućuje momentalni prikaz željenog snimka.
Prvenstveno se sastoji od male digitalne ploče koja se postavlja paralelno sa samim zubom i RTG cijevi koja se služi jonizirajućim zračenjem u svrhu stvaranja kvalitetne radiološke snimke.

Obzirom na veliki obim korištenja radioloških usluga, postoji velika vjerovatnoća da su neke od pacijentica u drugom stanju.
Upotreba jonizirajućeg zračenja u medicini zahtijeva posebnu pažnju kod pacijenata ženske populacije koje su trudnice ili mogu biti trudne.
Zbog toga se ova populacija mora zaštiti od neopravdanog ili prevelikog izlaganja jonizirajućem zračenju.

Važno je da pacijentica naglasi ljekaru ili inžinjeru radiologije o svome stanju.
Ako je korištenje jonizirajućeg zračenja neizbježno, moraju se iskoristiti sve mjere da se zaštiti fetus.
Ljekar daje preporuke o pregledu, da li se mogu koristiti neki drugi modaliteti snimanja koji ne uključuju korištenje jonizirajućeg zračenja ili da se pregled odgodi nakon poroda.

Scroll to Top