Porodična medicina

poliklinika sanasa

Porodična medicina predstavlja drugačiji pristup primarnoj zdrastvenoj zaštiti kroz orjentisanost na kontinuirano očuvanje i unaprijeđenje zdravlja stanovništva.

Prednost se daje prevenciji bolesti, pa težište stavlja na savjetovanje pacijenata, rano otkrivanje bolesti i blagovremeno liječenje.

0 +
Usluga
0
Lokacije
0 +
Osoblja
0
godine postojanja

Usluga koju nudimo po lokacijama

01.
Grbavica
02.
Ilidža
03.
Vogošća

Specijalistički pregled ljekara porodične medicine

Tim porodične medicine koordinira zdrastvenu zaštitu, radeći sa drugim profesionalcima u primarnoj zdrastvenoj zaštiti, zastupajući pacijenta u daljim kontaktima sa drugim specijalistima.

Specijalistički pregled ljekara porodične medicine podrazumjeva mjerenje krvnog pritiska, TV, indeks tjelesne mase, praćenje i liječenje hroničnih i akutnih bolesti, vakcinacija, pregledi po sistemima: auskultaturni pregled pluća, auskultaturni pregled srca, pregled krvnog pritiska, pregled abdomena: inspekcija, palpacija, pregled ektremiteta inspekcija, EKG.

Scroll to Top