Neurohirurgija

poliklinika sanasa

Neurohirurgija ili neurološka hirurgija je medicinska specijalnost koja se bavi prevencijom, dijagnozom, hirurškim liječenjem i rehabilitacijom poremećaja koji pogađaju neki od djelova nervnog sistema, uključujući:
mozak,
kičmenu moždinu,
centralni i periferni nervni sistem,
cerebrovaskularni sistem.

U okviru neurohiruškog pregleda ljekar stiče uvid u historiju bolesti pacijenta, simptome i pregled eventualne dotadašnje dijagnostike (magnetnarezonanca, skener…).
U našoj poliklinici moguće je obaviti dijagnostikovanje, ali se intervencije i operacije obavljaju u bolnicama.

0 +
Usluga
0
Lokacije
0 +
Osoblja
0
godine postojanja

Usluga koju nudimo po lokacijama

01.
Grbavica
02.
Ilidža
03.
Vogošća

Na odjelu za neurohirugiju obavljaju se različite vrste neurohiruških pregleda, i indiciranje operacija kod degenerativnih bolesti kičme. Pristupa se individualno svakom bolesniku sa ciljem postavljanja dijagnoze i izbora optimalne metode liječenja sa obzirom na opće stanje, klinička slika i neurološki status. Obavljaju se i pregledi nakon neurotraumatoloških slučajeva sa indikacijama za daljni postupak liječenja.

Scroll to Top