Hirurgija

poliklinika sanasa

Hirurgija je medicinska specijalnost koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni, ručni ili instrumentalni način.

0 +
Usluga
0
Lokacije
0 +
Osoblja
0
godine postojanja

Usluga koju nudimo po lokacijama

01.
Grbavica
02.
Ilidža
03.
Vogošća

Opšti hiruški pregled podrazumjeva fizikalni pregled (opšti i lokalni) koji počinje sa detaljnom anamnezom kako bi se hirurgu opisala sadašnja bolest kao i glavne tegobe.

Osnovni način ispitivanja su inspekcija, palpacija i perkusija.
U skladu sa širokim spektrom znanja o različitim bolestima i stanjima, opšti hirurg nakon detaljno obavljenog pregleda uspostavlja dijagnozu sa daljim uputama da li je i koja operacija prikladna za tretiranje dijagnoze kao i dalji protokol liječenja.

Urasli nokat je stanje u kojem je rub nokta urastao u okolnu kožu, a nastaje zbog nepravilnog urastanja deformiranog nokta ili nenormalno brzog rasta okolne kože oko dijela nokta. U početku je bez simptoma, ali ovo stanje može biti bolno u uznapredovanoj formi. Ovo područje uobičajeno je crveno, a kasnije se razvija infekcija. Ovakvo stanje nastaje nošenjem uske i/ili neprikladne obuće, kao i čestim podrezivanjem nokta kratko i nepravilno. Većinom pogađa mlađu populaciju, a često se viđa kod sportaša, posebno kod nogometaša, ali i vojnika. Natisak (klavus, žulj) se javlja na tabanima stopala i to u područjima gdje kost stopala pritiska u području tabana o podlogu.

Stanje je bolno, uznemirujuće i u velikoj mjeri smanjuje kvalitetu života. Operacijsko liječenje pruža definitivno izlječenje.
U većini slučajeva, nije potrebna posebna prijeoperacijska priprema.

Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, ambulantno i traje obično oko 30 minuta. Nakon isijecanja bolesnog područja, stavi se zavoj i pacijent se sa pratnjom otpušta kući. Previjanje i ostali postoperacijski postupci su u nadležnosti hirurga koji će sve detaljno objasniti. Rana zarasta kroz nekoliko dana, bez bolova i nakon toga pacijent je sposoban za svakodnevne aktivnosti.

Nakon zahvata, potrebno je mirovati 2 do 3 dana uz povišeni položaj noge. Nakon sedmice do dvije, pacijent je sposoban za svakodnevne aktivnosti.
Komplikacije nakon ovog zahvata obično su rijetke ili ne postoje. Važno je pridržavati se svih uputa koje se dobiju pri pregledu i nakon zahvata. Međutim, i na Vama leži odgovornost za izbjegavanje rizika i komplikacija.

Promjene kao što su ateromi, lipomi, fibromi, mladeži zahtjevaju laku hiruršku intervenciju najčešče u lokalnoj anesteziji.

Lokalna anestezija sastoji se od davanja anestetika (lijeka) u istom području gdje će se napraviti zahvat što dovodi do neosjetljivosti na bol samo tog malog, ograničenog područja kože i potkožnog tkiva.

Sve što se hiruški ukloni u dogovoru sa pacijentom moguće je poslati na PH analizu.

Mali hirurški zahvati su postupci koji se rade u lokalnoj ili opštoj anesteziji te za njihovo izvođenje nije potreban dalji boravak u poliklinika.

Normalno zarastanje rana je kompleksan proces koji obuhvata komplikovane interakcije između razlicitih tipova čelija, strukturnih proteina, faktora rasta i proteinaza. Normalan proces zarastanja rana odvija se u tri faze: inflamacija, proliferacija i remodeliranje, koji se odigravaju u seriji celularnih i biohemijskih procesa.
Primarna obrada rane znači hiruški zahvat koji se vrši kod svježe rane unutar prvih 8 sati, eventualno 12 sati.

Zahvat se sastoji od:
Toaleta
Anestezija
Debridman: ekcizija oštećenih i nečistih rubova rane
Otvaranje džepova rane
Ispiranje rane sa hidrogenperoksidom i fiziološkom otopinom
Hemostaza ili zaustavljanje krvarenja
Zatvaranje rane primarnim šavom
Primarni šav je zabranjen kod:
rana gdje nije moguće u potpunosti odstraniti tijela i devitalizirane dijelove
rana s džepovima i velikim opsegom nagnječenja
rana kod koje su pronađeni znakovi upale
rana starijih od 12 sati
profesionalnih ozljeda osoba koje rade s infekcijskim organskim materijalom (hirurg, patolog)
ugriznih rana
ratnih i strijelnih rana

Previjanje rana do sanacije podrazumeva zastitu rane od spoljnih uticaja i prevenciju kontakta sa okolnom kontaminiranom sredinom, obezbeđivanje vlažnosti sa čuvanjem autentičnih sokova rane i obezbeđivanje konstantne temperature rane.

Opekotine su povrede tkiva koje nastaju kao rezultat dejstva toplote (visoke temperature) koja uzrokuje proteinsku koagulaciju i popratnu nekrozu koja je srazmjerna visini temperature i dužini trajanja na tkivu. Cilj obrade opekotine je smanjenje kontaminacije rane i omogućavanje najpovoljnijih uslova za spontano zaceljivanje.

Termalna oštećenja tkiva osim što nastaju pod dejstvom visoke temperature mogu nastati i uslijed dugotrajnog dejstva niske temperature. Uslijed dejstva niske temperature može nastati rashlađivanje organizma hipotermija. Djeluje li hladnoća lokalno na perifernim dijelovima može doći do pojave lokalnog oštećenja tkiva – smrzotine. Hipotermijom naziva se smanjenje tjelesne temperature ispod 35°C. Uzrokovano je dugim izlaganjem niskim temperaturama okoline, pri čemu je gubitak tjelesne temperature veći od njene proizvodnje u tijelu.

Skidanje konaca se vrši kod takozvanih neresorptivnih konaca, odnosno konaca koji ne mogu sami od sebe.

Skidanje konaca se obično vrši sedmog, odnosno desetog dana u zavisnosti od lokalizacije rane i od kvaliteta zarastanja rane. Takodje, treba uzeti u obzir da konci koji se nalaze na prevojima, zglobovima, ledjima, treba da se skinu malo kasnije, jer ukoliko se skinu ranije, rana može ponovo da se otvori zbog istezanja.

Skidanja konaca najčešće nije bolno, i veoma je brzo.

Apsces je lokalizirana gnojna upala koja se može razviti u potkožnom tkivu, ali i u dubokim tkivima i organima. Obzirom da se radi o promjenama koje su uporne i sklone recidivima, liječenje apscesa podrazumjeva hirurški tretman tj. inciziju i drenažu sadržaja.

Vrijeme oporavka od incizije i drenaže apscesa svakako zavisi  od lokalizacije, veličine i težine tretirane promjene.
Hirurg će nakon intervencije sprovesti odgovarajuću antibiotsku i analgetsku  terapiju, kao i sva neophodna uputstva, koja se tiču toalete rane.  
Proces zarastanja može trajati 1-2 nedelje, u zavisnosti od veličine apscesa. Za to vrijeme nova koža će se formirti sa dna i bočnih strana apscesa, čime je oporavak završen.

Scroll to Top