Medicina rada

poliklinika sanasa

Služba medicine rada je sastavni dio i nezaobilazni dio većeg sistema koji se brine za smanjenje opasnosti i štetnosti na rad, siguran rad i zaštitu zdravlja na radu.


Zadaci i funkcija službi medicine rada su aktivnosti koje se odnose na radno mjesto, aktivnosti koje su usmjerene na radnika i njegovo zdravlje.

0 +
Usluga
0
Lokacije
0 +
Osoblja
0
godine postojanja

Usluga koju nudimo po lokacijama

01.
Grbavica
02.
Ilidža
03.
Vogošća

Odjel medicine rada se bavi izdavanjem sljedećih ljekarskih uvjerenja:

Pregled specijaliste medicine rada

Ljekarsko uvjerenje za posao bez posebnih uslova rada

Ljekarsko uvjerenja za posao sa posebnim uslovima rada

Ljekarsko uvjerenje za vozače svih kategorija

Ljekarsko uvjerenje za državljanstvo i boravak u BIH

Ljekarsko uvjerenje za odlazak u inostranstvo

Ljekarsko uvjerenja za upis na fakultet
Ljekarsko uvjerenje za dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obavljanje periodičnih sistematskih pregleda

Scroll to Top