Javni konkurs

Javni konkurs

 

Na osnovu člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Statuta ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Pravilnika o radu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, direktor ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Dr. M.-Said Bajek, dana 23.6.2022. godine, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

za prijem radnika u radni odnos sa punim radnim vremenom.

 

Doktor medicine sa edukacijom iz porodične medicine/Doktor medicine sa specijalizacijom iz porodične medicine – ordinirajući ljekar – jedan (1) izvršioc.

 

Opis poslova: Obavlja sve poslove ljekara specijaliste/subspecijaliste iz medicinske grane koja je djelokrug rada, vrši preglede i utvrđuje dijagnoze, određuje terapiju, prati i kontroliše realizaciju terapije i njegu bolesnika, propisuje program dijagnostičkih pretraga i učestvuje u realizaciji programa, obavlja dodatne preglede, vrši analizu rezultata i utvrđuje definitivnu dijagnozu sa odgovarajućom terapijom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja i šefa organizacione jedinice, kao i direktora Ustanove.

 

 

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova, za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

 

 • VSS medicinski fakultet,

 • Specijalizacija porodične medicine ili edukacija iz porodične medicine (PAT),

 • Penzioner. 

 

 

Uz prijavu i kraću biografiju na oglas dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 • Diploma o završenom medicinskom fakultetu (VSS);

 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu/edukacija iz porodične medicine (PAT);

 • Licenca za samostalan rad;

 • Uvjerenje o državljanstvu;

 • CIPS prijava.

 

 

Prijave na Javni konkurs dostaviti na adresu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“ Grbavička br. 74. Sarajevo ili putem mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Javni konkurs je otvoren dok se ne popune navedene pozicije.

Obavezno naglasiti na koverti puni naziv pozicije na koju se aplicira.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Javnog konkursa mora biti original ili ovjerena kopija, ne starija od šest (6) mjeseci, računajući od dana izdavanja dokumenata. 

 

Nepotpune prijave nece se razmatrati.

 

 

 

 

 


 

Na osnovu člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Statuta ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Pravilnika o radu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, direktor ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Dr. M.-Said Bajek, dana 28.1.2022. godine, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

za prijem radnika u radni odnos sa punim radnim vremenom.

 

Specijalista sportske medicine ili Specijalista sportske medicine i medicine rada– ordinirajući ljekar – jedan (1) izvršioc

 

Opis poslova:

 • planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja sportista (profesionalaca, amatera i rekreativaca),

 • planiranje i sporovođenje djelatnosti u oblasti zdravstvne zaštite sportista

 • prati, dijagnostikuje, predlaže liječenje i proučava bolesti vezane za sport, povrede, te pojave invaliditeta u sportu,

 • obavljanje sistematskih pregleda djece i odraslih prije početka bavljenja sportom i fizičkim vježbanjem

 • učestvuje u predlaganju nomenklature dijagnostičkih i terapijskih postupaka, vezano uz specifičnu zdravstvenu zaštitu sportista,

 • učestvuje u stručnom usavršavanju sportskih radnika i sportista,

 • Organizovanje drugih preventivnih pregleda, praćenje zdravstvenog stanja omladine i odraslih koji se bave sportom

 • ocjenjivanje sposobnosti za bavljenje sportom

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova, za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

VSS medicinski fakultet-doktor medicine, ljekar specijalista sportske medicine

Položen specijalistički ispit

 

Uz prijavu i kraću biografiju na oglas dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Diploma o završenom medicinskom fakultetu (VSS);

Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu;

Licenca za samostalan rad;

Uvjerenje o državljanstvu;

CIPS prijava.

 

Prijave na Javni konkurs dostaviti na adresu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“ Grbavička br. 74. Sarajevo ili putem mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Javni konkurs je otvoren dok se ne popune navedene pozicije.

Obavezno naglasiti na koverti puni naziv pozicije na koju se aplicira.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Javnog konkursa mora biti original ili ovjerena kopija, ne starija od šest (6) mjeseci, računajući od dana izdavanja dokumenata. 

Nepotpune prijave nece se razmatrati.

 

 


 

 

 

Na osnovu člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Statuta ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Pravilnika o radu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, direktor ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Dr. M.-Said Bajek, dana 15.11.2021. godine, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

za prijem radnika u radni odnos sa punim radnim vremenom.

 

Specijalista sportske medicine– ordinirajući ljekar – jedan (1) izvršioc.

 

Opis poslova:

 • planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja sportista (profesionalaca, amatera i rekreativaca),

 • planiranje i sporovođenje djelatnosti u oblasti zdravstvne zaštite sportista

 • prati, dijagnostikuje, predlaže liječenje i proučava bolesti vezane za sport, povrede, te pojave invaliditeta u sportu,

 • obavljanje sistematskih pregleda djece i odraslih prije početka bavljenja sportom i fizičkim vježbanjem

 • učestvuje u predlaganju nomenklature dijagnostičkih i terapijskih postupaka, vezano uz specifičnu zdravstvenu zaštitu sportista,

 • učestvuje u stručnom usavršavanju sportskih radnika i sportista,

 • Organizovanje drugih preventivnih pregleda, praćenje zdravstvenog stanja omladine i odraslih koji se bave sportom

 • ocjenjivanje sposobnosti za bavljenje sportom

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova, za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

VSS medicinski fakultet-doktor medicine, ljekar specijalista sportske medicine

Položen specijalistički ispit

 

 

Uz prijavu i kraću biografiju na oglas dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Diploma o završenom medicinskom fakultetu (VSS);

Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu;

Licenca za samostalan rad;

Uvjerenje o državljanstvu;

CIPS prijava.

 

Prijave na Javni konkurs dostaviti na adresu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“ Grbavička br. 74. Sarajevo ili putem mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Javni konkurs je otvoren dok se ne popune navedene pozicije.

Obavezno naglasiti na koverti puni naziv pozicije na koju se aplicira.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Javnog konkursa mora biti original ili ovjerena kopija, ne starija od šest (6) mjeseci, računajući od dana izdavanja dokumenata. 

Nepotpune prijave nece se razmatrati.

 

 


 

 

 

Na osnovu člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Statuta ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Pravilnika o radu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, direktor ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Dr. M.-Said Bajek, dana 9.11.2021. godine, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos sa punim radnim vremenom.

Specijalista interne medicine– ordinirajući ljekar – jedan (1) izvršioc.

Opis poslova:

Obavlja sve poslove ljekara specijaliste/subspecijaliste iz medicinske grane koja je djelokrug rada, vrši preglede i utvrđuje dijagnoze, određuje terapiju, prati i kontroliše realizaciju terapije i njegu bolesnika, propisuje program dijagnostičkih pretraga i učestvuje u realizaciji programa, obavlja dodatne preglede, vrši analizu rezultata i utvrđuje definitivnu dijagnozu sa odgovarajućom terapijom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja i šefa organizacione jedinice, kao i direktora Ustanove.

Specijalista ortopedije– ordinirajući ljekar – jedan (1) izvršioc.

Opis poslova:

Obavlja sve poslove ljekara specijaliste/subspecijaliste iz medicinske grane koja je djelokrug rada, vrši preglede i utvrđuje dijagnoze, određuje terapiju, prati i kontroliše realizaciju terapije i njegu bolesnika, propisuje program dijagnostičkih pretraga i učestvuje u realizaciji programa, obavlja dodatne preglede, vrši analizu rezultata i utvrđuje definitivnu dijagnozu sa odgovarajućom terapijom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja i šefa organizacione jedinice, kao i direktora Ustanove.


Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova, za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

Uslovi za radno mjesto pod br. 1.:

VSS medicinski fakultet, ljekar specijalista interne medicine
Položen specijalistički ispit


Uslovi za radno mjesto pod br. 2.:

VSS medicinski fakultet, ljekar specijalista ortoped
Položen specijalistički ispit

Uz prijavu i kraću biografiju na oglas dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Diploma o završenom medicinskom fakultetu (VSS);
Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu;
Licenca za samostalan rad;
Uvjerenje o državljanstvu;
CIPS prijava.

Prijave na Javni konkurs dostaviti na adresu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“ Grbavička br. 74. Sarajevo ili putem mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
Javni konkurs je otvoren dok se ne popune navedene pozicije.
Obavezno naglasiti na koverti puni naziv pozicije na koju se aplicira.
Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Javnog konkursa mora biti original ili ovjerena kopija, ne starija od šest (6) mjeseci, računajući od dana izdavanja dokumenata.
Nepotpune prijave nece se razmatrati.