Javni konkurs

Javni konkurs

Na osnovu člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Statuta ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Pravilnika o radu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, direktor ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Dr. M.-Said Bajek, dana 3.9.2021. godine, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos sa punim radnim vremenom 

 

 1. Specijalista interne medicine– ordinirajući ljekar – jedan (1) izvršioc;

Opis poslova:

Obavlja sve poslove ljekara specijaliste/subspecijaliste iz medicinske grane koja je djelokrug rada, vrši preglede i utvrđuje dijagnoze, određuje terapiju, prati i kontroliše realizaciju terapije i njegu bolesnika, propisuje program dijagnostičkih pretraga i učestvuje u realizaciji programa, obavlja dodatne preglede, vrši analizu rezultata i utvrđuje definitivnu dijagnozu sa odgovarajućom terapijom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja i šefa organizacione jedinice, kao i direktora Ustanove.

 1. Specijalista ortopedije– ordinirajući ljekar – jedan (1) izvršioc;

 

Opis poslova:

Obavlja sve poslove ljekara specijaliste/subspecijaliste iz medicinske grane koja je djelokrug rada, vrši preglede i utvrđuje dijagnoze, određuje terapiju, prati i kontroliše realizaciju terapije i njegu bolesnika, propisuje program dijagnostičkih pretraga i učestvuje u realizaciji programa, obavlja dodatne preglede, vrši analizu rezultata i utvrđuje definitivnu dijagnozu sa odgovarajućom terapijom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja i šefa organizacione jedinice, kao i direktora Ustanove.

 

 1. Specijalista otorinolaringologije– ordinirajući ljekar – jedan (1) izvršioc;

Opis poslova:

Obavlja sve poslove ljekara specijaliste/subspecijaliste iz medicinske grane koja je djelokrug rada, vrši preglede i utvrđuje dijagnoze, određuje terapiju, prati i kontroliše realizaciju terapije i njegu bolesnika, propisuje program dijagnostičkih pretraga i učestvuje u realizaciji programa, obavlja dodatne preglede, vrši analizu rezultata i utvrđuje definitivnu dijagnozu sa odgovarajućom terapijom,obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja i šefa organizacione jedinice, kao i direktora Ustanove.
 1. Specijalista opšte hirurgije– ordinirajući ljekar – jedan (1) izvršioc.

 Opis poslova:

Obavlja sve poslove ljekara specijaliste/subspecijaliste iz medicinske grane koja je djelokrug rada, vrši preglede i utvrđuje dijagnoze, određuje terapiju, prati i kontroliše realizaciju terapije i njegu bolesnika, propisuje program dijagnostičkih pretraga i učestvuje u realizaciji programa, obavlja dodatne preglede, vrši analizu rezultata i utvrđuje definitivnu dijagnozu sa odgovarajućom terapijom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja i šefa organizacione jedinice, kao i direktora Ustanove..

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova, za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

Uslovi za radno mjesto pod br. 1.:

 1. VSS medicinski fakultet, ljekar specijalista interne medicine

 2. Položen specijalistički ispit

Uslovi za radno mjesto pod br. 2.:

 1. VSS medicinski fakultet, ljekar specijalista ortoped

 2. Položen specijalistički ispit

Uslovi za radno mjesto pod br. 3.:

 1. VSS medicinski fakultet, ljekar specijalista otorinolaringolog

 2. Položen specijalistički ispit

Uslovi za radno mjesto pod br. 4.:

 1. VSS medicinski fakultet, ljekar specijalista opšte hirurgije

 2. Položen specijalistički ispit

Uz prijavu i kraću biografiju na oglas dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Diploma o završenom medicinskom fakultetu (VSS);

 2. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu;

 3. Licenca za samostalan rad;

 4. Uvjerenje o državljanstvu;

 5. CIPS prijava.

Prijave na Javni konkurs dostaviti na adresu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“ Grbavička br. 74. Sarajevo ili putem mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Javni konkurs je otvoren dok se ne popune navedene pozicije.

Obavezno naglasiti na koverti puni naziv pozicije na koju se aplicira.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Javnog konkursa mora biti original ili ovjerena kopija, ne starija od šest (6) mjeseci, računajući od dan