Specialist

Neuropsihijatrija - Neurologija

BrojNaziv usluge
01 Specijalistički pregled
02 Color dopler vrata
03 TCD( Transkranijalni dopler )
04 Prvi kontrolni pregled ( kontrola terapije )
05 Drugi kontrolni pregled
06 Pregled u kućnoj posjeti sa TCD aparatom uz terapiju