Specialist

Laboratorija

 

HEMATOLOŠKO-BIOHEMIJSKI SASTAV

BrojNaziv usluge
01 Sedimentacija eritrocita
02 Krvna slika (eritrociti,hemoglobin, hematrokrit, leukociti, trombociti...)
03 Diferencijalna krvna slika
04 Vrijeme krvarenja
05 Vrijeme koagulacije
06 Protrombinsko vrijeme, INR
07 APTT
08 Fibrinogen
09 Urin sa sedimentom
10 Glukoza
11 HbA1C (tromjesečni šećer)
12 Urea
13 Kreatinin
14 Acidum urikum (urati)
15 Holesterol
16 Trigliceridi
17 HDL - Holesterol
18 LDL - Holesterol
19 Bilirubin (ukupni)
20 Bilirubin (direktni)
21 Bilirubin (indirektni)
22 Fe ( Tibc, Uibc, Index zasićenja )
23 AST (Aspartat amino transferaza)
24 ALT (Alanin amino tranferaza)
25 gGT (gama GT)
26 CK (kreatin kinaza)
27 LDH ( laktat dehidrogenaza)
28 Alkalna fosfataza
29 Kisela fosfataza
30 Alfa amilaza u serumu i urinu
31 Ukupni proteini
32 Albumini
33 Globulini
34 Natrij
35 Kalij
36 Kalcij
37 Hloridi
38 Fosfor
39 Magnezij
40 Feritin  
   

 

MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE

BrojNaziv usluge
41 Bris guše
42 Bris nosa
43 Bris uha
44 Bris oka
45 Bris rane
46 Uretralni bris
47 Uretralni bris na Chlamydiu
48 Uretralni bris na Mycoplasmu
49 Vaginalni bris
50 Vaginalni bris na Mycoplasmu
51 Cervikalni bris
52 Cervikalni bris na Chlamydiu
53 Urinokultura
54 Koprokultura
55 Stolica na parazite
56 Kultura na kvasnice (Candida albicans)
57 Analni bris
58 Nativni mikološki preparat  

HORMONALNE, IMUNOLOŠKE, REUMATOLOŠKE PRETRAGE

BrojNaziv usluge
59 Hormoni štitne žlijezde (FT3, FT4, TSH)
60 Polni hormoni a) Estradiol b) Progesteron c) Prolaktin d) LH e) FSH f) Testosteron
61 a) Hepatitis B (HbsAg) b) Hepatitis C (HCV)  c) CEA d) CA 15-3 e) CA  19-9 f) CA 125 J) Total PSA, Free PSA, Ratio K) AFP L) Beta HCG
62 HIV
63 TPHA
64 HBA1C
65 Helicobacter pylori
66 Reuma faktori  a) RF b) CRP c) ASTO d) WALLER ROSE
67 Krvna grupa i Rh faktor

Priprema: Radi što tačnijih rezultata, poželjno je da se svi uzorci daju ujutro, prije doručka. Materijal za laboratorijsku obradu se prima od 07.30 do 13.00.
Napomena: U dogovoru sa pacijentom obavljamo i kućne posjete.