Važne informacije

Radi olakšane komunikacije sa velikim brojem stranih državljanja, u našoj klinici imamo stručno osoblje koje govori tečno ENGLESKI, NJEMAČKI, ITALIJANSKI, TURSKI, ARAPSKI jezik!

Mi čuvamo Vaše zdravlje!

Važni Telefoni

Medicinska sluzba
+387 33 661 840 +387 33 661 841
Direkcija
+387 33 715 210
Fax
+387 33 715 211

Radno Vrijeme

  • Ponedjeljak - Petak 8:00 - 19:00
  • Subota 8:00 - 14:00

iso

Poliklinika Sanasa je prva zdravstvena ustanova u BiH, koja je svoj sistem rada pružanja medicinskih usluga,
potvrdila internacionalnim certifikatom za Sistem Upravljanja Kvalitetom ISO 9001:2008.