Grbavica

Grbavička br. 74, Sarajevo
Tel: +387 33 661 840 +387 33 661 841
Fax: +387 33 715 211
Email: info [@] poliklinikasanasa.ba
Radno vrijeme:
Laboratorija:
Ponedeljak - Petak: 07:30 - 18:00
Subota: 07:30 - 14:00
Ostali odjeli:
Ponedeljak - Petak: 08:00 - 19:00
Subota: 08:00 - 14:00

Ilidža

Dr. Mustafe Pintola br. 31, Sarajevo
Tel: +387 33 763 763
Fax: +387 33 761 666
Email: info [@] poliklinikasanasa-ilidza.ba
Radno vrijeme:
Laboratorija:
Ponedeljak - Petak: 07:30 - 17:00
Subota: 07:30 - 14:00
Ostali odjeli:
Ponedeljak - Petak: 09:00 - 17:00
Subota: 09:00 - 14:00

Vogošća

Jošanička 57,Vogošća
Tel: +387 33 879 920 +387 33 879 921
Fax: +387 33 879 922
Email: info [@] poliklinikasanasa-vogosca.ba
Radno vrijeme:
Laboratorija:
Ponedeljak - Petak: 07:30 - 15:00
Subota: 08:00 - 12:00
Ostali odjeli:
Ponedeljak - Petak: 08:00 - 15:00
Subota: 08:00 - 12:00

iso

Poliklinika Sanasa je prva zdravstvena ustanova u BiH, koja je svoj sistem rada pružanja medicinskih usluga,
potvrdila internacionalnim certifikatom za Sistem Upravljanja Kvalitetom ISO 9001:2015.